หุ้นพลิกชีวิต Supapong Nilket

ISBN:

Published: February 6th 2014

Paperback

264 pages


Description

หุ้นพลิกชีวิต  by  Supapong Nilket

หุ้นพลิกชีวิต by Supapong Nilket
February 6th 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 264 pages | ISBN: | 7.72 Mb

แนะนำการซือขายหุนเปนอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก เพืออิสรภาพทางการเงินอยางมีความสุข โดยใชแนวคิดในการหาหุนพลิกชีวิต แนะนำการคัดเลือกหุนทีดี ซือหุนถูกตัว หุนทีเหมาะกับคุณ และซือหุนตัวนันถูกเวลา เพียงแคคุณอานหนังสือเลมนีจบอยางเขาใจ และหมันฝึกฝน คุณกMoreแนะนำการซื้อขายหุ้นเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก เพื่ออิสรภาพทางการเงินอย่างมีความสุข โดยใช้แนวคิดในการหาหุ้นพลิกชีวิต แนะนำการคัดเลือกหุ้นที่ดี ซื้อหุ้นถูกตัว หุ้นที่เหมาะกับคุณ และซื้อหุ้นตัวนั้นถูกเวลา เพียงแค่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบอย่างเข้าใจ และหมั่นฝึกฝน คุณก็สามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นได้เป็นกอบเป็นกำอย่างมีความสุขแน่นอน!บทที่ 1 คำถามที่พบบ่อยจากผู้เริ่มต้นบทที่ 2 รู้จักกับเครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคบทที่ 3 การผสมผสานเครื่องมือให้เหมาะกับตัวเราบทที่ 4 เกร็ดความรู้ที่สำคัญอื่นๆบทที่ 5 เข้าสู่สนามรบจริง ประสบการณ์จริงจากผู้เขียนบทส่งท้ายEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "หุ้นพลิกชีวิต":


technikakuchenna.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us