กับดักนิทรา bookmark

ISBN:

Published:

Paperback

312 pages


Description

กับดักนิทรา  by  bookmark

กับดักนิทรา by bookmark
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 312 pages | ISBN: | 10.70 Mb

‘ความแคน-อดีต-ลูกหนี’ผูหญิงตรงหนาของ ‘ภาคภูริ’ สามารถอธิบายคำสามคำนีไดเปนอยางดี เพราะเธอคือลูกสาวของคนทีสรางความแคนใหติดคางในใจพีสาวฝาแฝดของเขามาเนินนานทวาเมือถึงเวลาชำระแคน... พีสาวกลับโยนหนาทีนีมาใหเขาแทน!ถึงภาพลักษณของภาคภูริจะเปนหนุมเพลยบอยทีมีขMore‘ความแค้น-อดีต-ลูกหนี้’ผู้หญิงตรงหน้าของ ‘ภาคภูริ’ สามารถอธิบายคำสามคำนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเธอคือลูกสาวของคนที่สร้างความแค้นให้ติดค้างในใจพี่สาวฝาแฝดของเขามาเนิ่นนานทว่าเมื่อถึงเวลาชำระแค้น... พี่สาวกลับโยนหน้าที่นี้มาให้เขาแทน!ถึงภาพลักษณ์ของภาคภูริจะเป็นหนุ่มเพลย์บอยที่มีข่าวกับสาวๆ ไปทั่ว ไม่เว้น ‘สาวใหญ่’ หรือ ‘แม่ม่าย’ จนคนในครอบครัวเอือมระอา แต่ลึกๆ แล้วเขาก็ไม่ได้เลวทรามถึงขนาดจะทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กๆ ได้เพื่อให้พี่สาวของเขารู้สึกสงสารและคลายความแค้นในใจลงบ้าง เขาจึงจำใจต้องข่มเหง ใช้แรงงาน ทั้งยังบังคับจิตใจ ‘ศุกร์นิทรา’ อย่างหนักไม่มีใครรู้หรอกว่าที่เขาทำน่ะ มันก็แค่เวลาอยู่ต่อหน้าพี่สาวเท่านั้น!ก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนจิตใจดี แถมที่สำคัญลูกหนี้แค้นคนนี้ก็ออกจะน่ารักสดใส...

อ๊ะๆ แต่อย่าคิดว่าเขาจะเป็นแบบพระเอกละครตบจูบหลงรักลูกหนี้ของตัวเอง เอ๊ย พี่สาวนะ... ขอประกาศเอาไว้ตรงนี้เลยว่าไม่มีทางEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "กับดักนิทรา":


technikakuchenna.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us